Doradztwo prawne
Specjalizacja

     

 

Celem działalności naszej Kancelarii jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów oraz zapewnienie im bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarczą. 

 

KANCELARIA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.: 

  * doradztwo prawne

  * przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych 

  * obsługę prawną procedur i procesów reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja, procedury odszkodowawcze)

  * zabezpieczanie prawne procesów inwestycyjnych

  * obsługa prawna sieci sprzedaży, serwisu 

  * reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, sporządzanie pism      

  * opracowywanie umów / statutów spółek, doradztwo i nadzór korporacyjny

  * kompleksową obsługę prawną Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników / WZA 

  * przeprowadzanie połączeń, podziałów, przekształceń, restrukturyzacji i upadłości spółek

  * audyt prawny dokumentacji przedsiębiorstw, procesów inwestycyjnych, spraw sądowych

  * opracowywanie opinii / analiz / ekspertyz prawnych    

  * mediację i arbitraż

  * doradztwo strategiczne

  * dochodzenie odszkodowań  

  * windykację       

  * szkolenia

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.