Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Szkolenia

  

Adwokat Łukasz Świderek od kilkunastu lat prowadzi - na terenie całej Polski - bardzo wysoko oceniane wykłady oraz warsztaty dla pracowników przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną cechą  jego prelekcji jest ich autorski charakter, nastawiony w znacznym stopniu na praktykę. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzi on szkolenia otwarte i zamknięte (poprzedzone analizą prawną dokumentacji Klienta, dopasowane do specyfiki i oczekiwań konkretnego Klienta, pomocne w rozwiązywaniu praktycznych problemów Klienta).  

 

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.   

  

Cele szkoleń: 

•  czytelna prezentacja tematów szkoleń (prezentowanych w menu po lewej stronie)

•  przedstawienie omawianych zagadnień na podstawie licznych przykładów

•  uczulenie na możliwe błędy prawne

•  usystematyzowanie wiedzy uczestników

•  prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych

•  przedstawianie zagadnień prawnych za pomocą przystępnego języka 

 

Metodologia przeprowadzania szkoleń:  

• interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją multimedialną

• analiza przykładów i dyskusja     

 

Forma przeprowadzania zajęć (krajowych i zagranicznych):      

•  szkolenie otwarte

•  szkolenie zamknięte

•  cyklów wykładów, kursów  

•  indywidualna konsultacja