Szkolenia
Grupy tematyczne
Szkolenia

  

Adwokat Łukasz Świderek od kilkunastu lat prowadzi - na terenie całej Polski - bardzo wysoko oceniane wykłady oraz warsztaty dla pracowników przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną cechą  jego prelekcji jest ich autorski charakter, nastawiony w znacznym stopniu na praktykę. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prowadzi on szkolenia otwarte i zamknięte (dopasowane do oczekiwań konkretnego Klienta, zorientowane na specyfikę przedsiębiorstwa i pomocne w rozwiązywaniu praktycznych problemów).  

 

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.   

  

Cele szkoleń: 

•  czytelna prezentacja tematów szkoleń (prezentowanych w bocznym menu - po lewej stronie), 

•  przedstawienie omawianych zagadnień na podstawie licznych przykładów,  

•  uczulenie na możliwe błędy prawne,

•  usystematyzowanie wiedzy uczestników, 

•  prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych. 

  

Metodologia szkoleń:  

• interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów i dyskusja,      

 

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty uczestnictwa. 

 

Zajęcia mogą odbywać się w formie:      

        - szkoleń otwartych,

        - szkoleń zamkniętych,

        - seminariów zagranicznych,

        - cyklów wykładów, kursów, 

        - indywidualnych konsultacji.  

 

Doświadczenie dydaktyczne adw. Łukasza Świderka:

• zrealizowanych ponad 1,8 tys. godzin szkoleń, warsztatów i wykładów (na terenie całej Polski)

• wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilka tysięcy uczestników) - zakres tematyczny: prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne   

• akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (do 2016r.) 

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007- 2011r.)  

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Analityk Finansowy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu  

• prowadzący konwersatoria w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006-2011r.)