Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje

 

    Obsługa prawna podmiotów gospodarczych to 99% naszej działalności

 

Nie jesteśmy Kancelarią od wszystkiego. Jesteśmy zespołem wysoce wyspecjalizowanych ekspertów w określonych obszarach tematycznych, którzy uważają, że nie można być dobrym we wszystkim. Zasadniczym celem naszej działalności jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów. Zapewniamy obsługę prawną na najwyższym poziomie. Zawsze staramy się poznać Klienta i specyfikę jego działalności - aby dobrać optymalne rozwiązania prawne i jeszcze lepiej chronić przed potencjalnymi ryzykami. Dążymy do tego, aby każdy z naszych Klientów miał pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarczą. Naszą renomę budujemy w oparciu o skrupulatność i wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. 

 

Specjalizujemy się w szczególności w obszarze: 

  - Reklamacji (związanych np. z umową sprzedaży, dostawy, przewozu, na świadczenie usług, o roboty budowlane)

       * pomoc przy procedowaniu trudnych reklamacji, opracowywanie strategii postępowania, przygotowywanie pism

       * opracowywanie procedur i dokumentacji reklamacyjnej w firmie (rękojmia, gwarancja)

       * reprezentacja w postępowaniach sądowych, opiniowanie trwajacych postępowań sądowych 

       * doradztwo prawne

       * szkolenie pracowników zajmujacych się reklamacjami i serwisem

 

- Umów gospodarczych (od najprostszych po najbardziej skomplikowane) 

         * opracowywanie i opiniowanie umów, pomoc przy negocjowaniu umów

         * pomoc przy negocjowaniu umów

         * doradztwo prawne

   * szkolenie członków zarządu i pracowników zajmujących się umowami 

 

 * * *

W ramach naszych pozostałych specjalizacji świadczymy m.in. następujace usługi:

  * doradztwo prawne

  * audyt prawny dokumentacji, projektów, spraw sądowych

  * reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych

  * opracowywanie dokumentacji 

  * obsługę prawną organów spółek kapitałowych   

  * opracowywanie opinii / analiz / ekspertyz prawnych    

  * mediację i arbitraż

  * doradztwo strategiczne

  * pomoc w dochodzeniu roszczeń (na etapie przedsądowym i sądowym)       

  * szkolenia

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.