Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje

 

   Obsługa prawna Podmiotów gospodarczych

 

Zasadniczym celem naszej działalności jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów. Zapewniamy specjalistyczną obsługę prawną na najwyższym poziomie. Zawsze staramy się poznać specyfikę działalności naszych Klientów, branże, w których działają - aby jeszcze lepiej chronić ich przed potencjalnymi ryzykami. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarczą. Naszą renomę budujemy w oparciu o skrupulatność i wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. Wspieramy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i tych o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

UWAGA! 

Pomagamy rozwiązywać problemy prawne, z którymi muszą zmierzyć się podmioty gospodarcze na skutek wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 (Koronowirusa).    

 

Specjalizujemy się m.in w zakresie: 

 

- Reklamacji (związane np. z umową sprzedaży, dostawy, przewozu, na świadczenie usług, o roboty budowlane)

       * pomoc przy procedowaniu trudnych reklamacji, opracowywanie strategii postępowania, przygotowywanie pism

       * dopracowywanie procedur i dokumentacji reklamacyjnej w firmie (rękojmia, gwarancja, ogólne zasady)

       obsługa prawna postępowań reklamacyjnych w firmie

       * reprezentacja w postępowaniach sądowych, opiniowanie trwajacych postępowań sądowych 

       * doradztwo prawne

       * szkolenie pracowników zajmujacych się reklamacjami i serwisem

 

- Umów gospodarczych 

         * opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, regulaminów

         * zabezpieczanie prawne umów 

         * doradztwo prawne

   * szkolenie członków zarządu i pracowników zajmujących się umowami 

 

 * * *

W ramach naszych pozostałych specjalizacji świadczymy m.in. następujace usługi:

  * doradztwo prawne

  * audyt prawny dokumentacji, projektów, spraw sądowych

  * reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych

  * opracowywanie dokumentacji 

  * doradztwo korporacyjne

  * obsługę prawną organów spółek kapitałowych   

  * opracowywanie opinii / analiz / ekspertyz prawnych    

  * mediację i arbitraż

  * doradztwo strategiczne

  * dochodzenie odszkodowań  

  * windykację       

  * szkolenia

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.